Friday, December 17, 2010

Minerals of Catalunya


Grup Mineralògic Català

minerals catalans

En aquet apartat intentarem donar a conèixer els millors exemplars de la mineralogia catalana, a través d' un treball de recerca de col.leccions particulars, públiques, i de treballs de camp.

Aquesta secció està oberta a tothom que hi vulgui aportar la seva col.laboració.


In this great section we will try to present the best examples of Catalan mineralogy, through a research paper from private collections, public and fieldwork.

This section is open to anyone who wants to bring their collaboration.

No comments:

Post a Comment